CFR plastmassa ýumşak çüýşe (Popsicle) doldurma we möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam çüýşäniň agzy polietilen plastmassa ýumşak çüýşeleri doldurmak we möhürlemek üçin ýörite ulanylýar we pes ýapyşykly şire, içgi, süýt önümleri we beýleki materiallary köp öndürmek üçin amatly.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Machine Bütin maşynyň önümçilik tizligi üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrýar;

Equipment Enjam häzirki zaman import edilýän dolandyryş komponentlerini kabul edýär (PLC, duýgur ekran, ýygylyk öwrüjisi, kodlaýjy we ş.m.).Duýgur ekran adam-maşyn interfeýsiniň parametrlerini düzmek, sazlamak we hyzmat etmek, işlemek aňsat.

* Iş akymy:El bilen çüýşäni asmak → Awtomatiki üflemek → mukdar doldurmak → Defoaming → Awtomatiki arassalamak → Awtomatiki ýyladyş → Awtomatiki möhürlemek → Çüýşäni awtomatiki çykarmak, awtomatiki dolandyryş.

Önümiň parametrleri

Model CFR-4 CFR-6
Önümçilik derejesi 2800-3200 çüýşe / H. 3800-4000 çüýşe / H.
Ses doldurmak 35-200ml 35-200ml
Maşyn güýji

3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz

Howanyň sarp edilişi

0.7-0,8 m³ / min 0,5-0,7Mpa

Maşyn ölçegi 3600x1000x2500mm (L x W x H) 3600x1000x1800mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty takmynan näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: