Sous üçin CFD seriýaly käse doldurýan we möhürleýji maşyn (kömelek sousy, sygyr sousy, çili sousy, çaý sousy) (2)

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi machine Bu enjam, käse sousyny doldurmak we ýekeje film bilen möhürlemek üçin amatlydyr. Kömelek sousy, sygyr sousy, çili sousy we beýleki materiallar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:

Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;

Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;

Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;

The Galyndylary gaýtadan işleýän çüýşäni aşagyň aşagyna oturdyň;

* Iş akymy:awtomatiki iýmitlendiriş käsesi → awtomatiki basma käse → UV çyrany sterilizasiýa → mukdar doldurmak → awtomatiki siňdirmek we ýekeje filmi çykarmak → möhürlemek I → möhürlemek II → sowuk möhürlemek III → mehaniki ýokary kubok → ters käse → mehaniki ýokary kubok çykyşy, tutuş proses doly awtomatiki dolandyryş.

Önümiň parametrleri

Model

CFD-4

CFD-6

CFD-8

CFD-16

Önümçilik derejesi

3500-4500 käse / H.

5000-5600cups / H.

7000-7600 käse / H.

12000-13000 käse / H.

Ses doldurmak

250-500g

100-200g

100-200g

100-200g

Maşyn güýji

3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz

Howanyň sarp edilişi

0.8-1.0 m³ / min 0.7-0.8Mpa

Maşyn ölçegi 5200x800x1900mm (L x W x H) 5200x1000x1900mm (L x W x H) 5200x1200x1900mm (L x W x H) 8000x1200x1900mm (L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Näme üçin bizi saýladyň?

1. Getirmegiň wagty näçe?
Jogap: Adatça, gowşuryş möhletimiz şertnama tassyklanylandan we goýum kabul edilenden 40 günüň içinde bolýar, has uly önümçilik liniýalary bolsa 60-dan 90 güne çenli dowam edýär.
2. Töleg usulyňyz näme?
T / T (40% goýum we 60% pul tölegi) kabul edýäris.
3. Köp üpjün edijiler bilen näme üçin sizi iş hyzmatdaşymyz hökmünde saýladyk?
Içerki we halkara müşderiler bilen köp tejribe toplap, 20 ýyldan gowrak wagt bäri enjamlaryň dizaýnyna we önümçiligine üns berýäris.
4. Köp üpjün edijiler bilen näme üçin sizi iş hyzmatdaşymyz hökmünde saýladyk?
Içerki we halkara müşderiler bilen köp tejribe toplap, 20 ýyldan gowrak wagt bäri enjamlaryň dizaýnyna we önümçiligine üns berýäris.
5. Getirmegiň wagty näçe?
Jogap: Adatça, gowşuryş möhletimiz şertnama tassyklanylandan we goýum kabul edilenden 40 günüň içinde bolýar, has uly önümçilik liniýalary bolsa 60-dan 90 güne çenli dowam edýär.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: