Sous üçin CFD seriýaly käse doldurýan we möhürleýji maşyn (kömelek sousy, sygyr sousy, çili sousy, çaý sousy)

Gysga düşündiriş:

* Önümiň ulanylyş gerimi : Bu enjam käse sousyny doldurmak we ýekeje film bilen möhürlemek üçin amatly.Kömelek sousy, sygyr sousy, çili sousy we beýleki materiallar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Önümiň beýany

* Bütin enjamyň material we gurluş beýany:
Frame SAM304 # poslamaýan polat inedördül turba kebşirlemesini kabul edýär;
Contact Material kontakt bölegi 304 # poslamaýan polatdan ýasalan;
Control Dolandyryş şkafy we doldurma bölegi aýratyn işlenip, arassalanmagy has amatly edýär;
Equipment Enjam doldurmagyň arassalygyny ýokarlandyrmak üçin laminar akym arassalaýjy kapot bilen enjamlaşdyrylandyr;
Waste Galyndylary gaýtadan işleýän çüýşäni aşagyň aşagyna oturdyň;
Door Gapy çarçuwalaryny + organiki aýna ýasamak üçin çotga inedördül turbalary ulanmak.

* Iş akymy:awtomatiki iýmitlendiriji käse → awtomatiki basma käse → UV çyrany sterilizasiýa → sero mukdar taýdan doldurmak → awtomatiki siňdirmek we ýekeje filmi çykarmak → möhürlemek I → möhürlemek II → sowuk möhürlemek III → mehaniki ýokary kubok → ters käse → mehaniki ýokary kubok çykyşy, tutuş proses doly awtomatiki dolandyryş.

Önümiň parametrleri

Model CFD-4 CFD-6 CFD-8 CFD-16
Önüm derejesi 3500-4500 käse / H. 5000-5600cups / H. 7000-7600 käse / H. 12000-13000 käse / H.
Ses doldurmak 250-500g 100-200g 100-200g 100-200g
Maşyn güýji 3 fazaly 4 setir / 380V / 50 / Hz
Howanyň sarp edilişi 0.8-1.0 m³ / min 0.7-0.8Mpa
Maşyn ölçegi 5200x850x2400mm
(L x W x H)
5200x1050x2400mm
(L x W x H)
5200x1250x2400mm
(L x W x H)
8000x1250x2400mm
(L x W x H)

* Ulanyjylaryň isleglerine görä täze modelleri dizaýn edip bileris.

Sorag-jogap

1. Bu enjamyň bahasy näçe?
Bu, kompaniýanyňyzyň enjamlar üçin içerki ýa-da daşary ýurt markalaryny degişli esbaplar üçin ulanmak ýaly tehniki talaplaryna we beýleki enjamlaryň ýa-da önümçilik liniýalarynyň gabat gelmelidigine baglydyr.Haryt maglumatlaryna we hödürleýän tehniki talaplaryňyza esaslanyp takyk meýilnamalary we sitatalary taýýarlarys.
2. Getirmegiň wagty takmynan näçe wagt?
Bir enjam üçin eltiş wagty adatça 40 gün, uly göwrümli önümçilik liniýalary 90 gün ýa-da ondanam köp wagt talap edýär;Eltip beriş senesi, taraplaryň buýrugy tassyklamagyna we önümleriňiz we enjamlaryňyz üçin goýum alýan günümize esaslanýar.Şereketiňiz birnäçe gün öňünden tabşyrmagy talap etse, talaplaryňyzy kanagatlandyrmak we eltip bermegi mümkin boldugyça gysga wagtda tamamlamak üçin elimizden gelenini ederis.
3. Töleg usuly?
Pul geçirmegiň anyk usuly iki tarap tarapyndan ylalaşylýar.40% goýum, 60% töleg.


  • Öňki:
  • Indiki: